Mijn workshops beslaan het gebied van toepassen van vaardigheden nodig om een geïmproviseerde voorstelling te geven tot handvatten voor gedeeld ‘muzikaal’ leiderschap. 

zie nieuws of neem even contact met me op. 

My workshops cover the fields of using the toolbox for improvised concerts and how to apply shared ‘musical’ leadership 

See news and please make contact with me to see what I can do for you.  

ook een workshop? neem contact met me op

Do you want a customised workshop? Please contact me